Knity

Category : Internet

Internet

Rozszerzenie pliku MTS

Rekordy z rozszerzeniem pliku .mts muszą być wysłane przez określone aplikacje. Można sobie wyobrazić, że rekordy .mts są rekordami informacyjnymi, a nie archiwami lub mediami, co...